HomeSakramentyPokutaRachunek sumienia dla dzieci

Aktualności

Rachunek sumienia dla dzieci

 
Czy modliłem(am) się rano i wieczór?
Czy podczas modlitwy byłem(am) skupiony(a)?
Czy wymawiałem(am) imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub w żartach?
Czy opuszczałem(am) Mszę św. w niedziele i święta?
Czy spóźniałem(am) się na Mszę św.?
Czy w kościele dobrze się zachowywałem(am)?
Czy zaniedbywałem(am) naukę religii? 
Czy przeklinałem(am)? 
Czy słuchałem(am) rodziców i wychowawców?
Czy pomagałem(am) rodzicom w domu? 
Czy zasmucałem(am) ich lub źle im życzyłem(am)? 
Czy szanowałem(am) starszych?
Czy naśmiewałem(am) się z ludzi starszych lub niepełnosprawnych? 
Czy szkodziłem(am) sobie lub innym na zdrowiu?
Czy biłem(am) kogoś?
Czy przezywałem(am) innych?
Czy źle komuś życzyłem(am)?
Czy namawiałem(am) innych do zła, grzechu? 
Czy dręczyłem(am) zwierzęta?
Czy oglądałem(am) filmy nie dla dzieci?
Czy grałem(am) w gry nie dla dzieci?
Czy kradłem(am) lub niszczyłem(am) własność innych?
Czy pragnąłem(am) zabrać cudzą rzecz?
Czy oddałem(am) rzeczy pożyczone lub znalezione?
Czy psułem(am) rzeczy cudze?
Czy oszukiwałem(am)?
Czy kłamałem(am)?
Czy obmawiałem(am), plotkowałem(am) lub oczerniałem(am) innych ludzi ?
Czy w piątek jadłem(am) dobrowolnie potrawy mięsne?
Czy byłem(am) pyszny(a) i wynosiłem(am) się nad innych?
Czy byłem(am) łakomy(a)?
Czy byłem(am) zazdrosny(a)?
Czy gniewałem(am) się?
Czy byłem(am) leniwy(a) w nauce i pracy?
Czy umiesz przyznać się do winy?