HomeSakramentyPokuta

Aktualności

Sakrament pokuty (4)

Jest to sakrament, w którym poprzez spowiedź można uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy. Kapłani czynią to na mocy słów wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa do apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Sakrament pokuty, zwany także sakramentem pojednania i nawrócenia, składa się z pięciu aktów penitenta (spowiadającego się) oraz rozgrzeszenia udzielanego przez kapłana. Tymi aktami są:

  • - rachunek sumienia
  • - żal za grzechy
  • - postanowienie poprawy
  • - wyznanie grzechów
  • - wypełnienie zadośćuczynienia i pokuty.

         Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, są objęte ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów. Rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich kapłani. Jednak w przypadku niebezpieczeństwa śmierci grzesznika każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiedzi, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i każdej ekskomuniki.

         Ojciec Święty zaleca wszystkim spowiednikom troskę o to, "aby spowiedź nie stała się praktyką odpychającą i przykrą, szczególnie dla ludzi o słabej pobożności lub wchodzących na drogę nawrócenia". Prosi także o zachowanie wielkiej delikatności w traktowaniu spraw związanych z szóstym przykazaniem, czyli: nie cudzołóż. Jan Paweł II zaleca też spowiednikom: "niech miłosierdzie będzie tym większe, im większy jest upadek moralny penitenta".

 

Harmonogram spowiedzi

Codziennie przed Mszą Świętą

W pierwszy piątek miesiąca

  • - pół godziny przed Mszą świętą

Przystępując do sakramentu spowiedzi należy zabrać ze sobą modlitewnik (książeczkę), by zrobić rachunek sumienia, odmówić akt żalu i wypełnić zadaną przez spowiednika pokute.  

Czytaj dalej...