HomeSakramentyMałżeństwoMałżeństwo

Aktualności

Małżeństwo

Małżeństwo (1)

"Bóg jest miłością i chrześcijaństwo jest religią miłości. Podczas gdy inne systemy myślenia i postępowania chcą budować świat człowieka oparty na bogactwie, władzy, przemocy, wiedzy czy użyciu - Kościół głosi Miłość."

Jan Paweł II

 


1.Na zapowiedzi należy zgłosić się 3 miesiące przed planowanym ślubem. Do kancelarii parafialnej należy przynieść:

- najnowsze i pełne świadectwa chrztu z adnotacją

- dowody osobiste

- indeks nauki religii

- zaświadczenia z USC o braku przeszkód do ślubu konkordatowego.

2.Wszystkich narzeczonych obowiązują dni skupienia dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński), oraz trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia rodzinnego.

3.W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

4.Sakrament małżeństwa powinno się przyjmować w czasie Mszy św., w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

5.narzeczeni odbywają trzy rozmowy z duszpasterzem:

- na pierwszej - spisują protokół przedślubny

- na drugiej - rozmowy o tematyce religijnej

- na trzeciej - omówienie liturgii sakramentu

6.Na ok. 2 tygodnie przed ślubem narzeczeni powinni uzupełnić w kancelarii brakujące dokumenty.

7.W okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa, narzeczeni powinni wziąć udział w dwóch spowiedziach sakramentalnych.

- pierwsza po spisaniu protokołu,

- druga przed ślubem.

Przed wyznaniem grzechów należy poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przed ślubna. 

 

Czytaj dalej...