HomeSakramentyBierzmowanie

Aktualności

Bierzmowanie

         Należy ono, wraz z chrztem i Eucharystią, do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie uważa się za dopełnienie łaski chrztu. Jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby jak uczy "Katechizm" głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem". Bierzmowanie zwane jest także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, gdyż zwyczajowo udziela się go chrześcijanom, którzy weszli w wiek młodzieńczy.

         Jak uczy Sobór Watykański II, przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Wiara osoby otrzymującej bierzmowanie, dodaje Jan Paweł II, powinna być silniejsza, bardziej dojrzała, "bardziej dorosła".

         Sakramentu tego udziela biskup przez namaszczenie na czole krzyżmem, czyli olejem z mieszaniny oliwy i wonnych substancji, poświęconym w Wielki Czwartek. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

         Jak przypomina "Katechizm Kościoła Katolickiego" - kiedyś naznaczano żołnierzy pieczęcią wodza, a niewolników - pieczęcią pana. Bierzmowanie jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha. Na pamiątkę przyjęcia tego sakramentu bierzmowany wybiera sobie jeszcze jedno imię.

Anima Humana

 to przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania polegające na doświadczeniu ŻYCIA Z BOGIEM

WYMAGANIA:

1. Operacja ANIMA HUMANA to celebracje, spotkania, warsztaty, wolontariat, przygotowujące uczniów gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania.

2. Przygotowanie trwa trzy lata.

3. Bierzmowanie przyjmują uczniowie kl. 3 w bliskości Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

4. Kandydaci 1 i 2 roku formacji uczestniczą w warsztatach biblijno-liturgicznych.

5. Kandydaci 3 roku formacji uczestniczą w spotkaniach wtajemniczających, które będą odbywały się raz w miesiącu z wyjątkiem miesiąca stycznia i kwietnia.

6. Wszyscy kandydaci uczestniczą w każdy Pierwszy Piątek od września do czerwca 
w Eucharystii:

w okresie zimowym o godz. 17:00

w okresie letnim o godz. 18:00

7. Wszyscy kandydaci praktykują pierwsze piątki miesiąca.

8. Spowiedź:

w okresie zimowym od 16:30

w okresie letnim od 17:30

9. Kandydaci uczestniczą przynajmniej w:

10 nabożeństwach różańcowych w październiku,

10 roratach w Adwencie,

W okresie Wielkiego Postu uczestniczą w Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 17:00 i w Gorzkich Żalach w niedzielę o godz. 16:00

10 nabożeństwach majowych o godz. 18:00

Nieobecność na spotkaniu musi być usprawiedliwiona przez rodziców do dwóch tygodni od daty nieobecności.

         Kandydaci, którzy nie przygotowują się w naszej Parafii do sakramentu, a chcą przystąpić u nas do niego, przynoszą zaświadczenie o skończeniu przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, zgodę katechety przygotowującego i zgodę księdza proboszcza ze swojej parafii zamieszkania na możliwość udzielenie sakramentu bierzmowania u nas. Ponadto zobowiązani są wziąć udział w próbach liturgicznych, w naszej parafii.

Kandydaci, którzy przyjęli sakrament Chrztu Świętego w innej parafii, muszą dostarczyć akt chrztu do końca grudnia.

Operacja  Anima Humana- Newsy:

Wrześniowe dni skupienia dla Bierzmowanych

8 września zapraszamy rodziców uczniów III klas gimnazjum, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania.

 Msza za trzecioklasistów zamiast spotkań

Kandydaci do bierzmowania z klas trzecich nie będą mieli spotkań w kwietniu. W zamian za to zapraszamy was na Msze Święte w intencji pomyślnego zdania egzaminów gimnazjalnych, które będą odprawiane w środy o godz. 20:30. Zapraszamy także w ostatnim tygodniu przed egzaminami, bo przez te dni szczególnie będziemy się za was modlić.

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi przed egzaminem, by być w stanie łaski uświęcającej i słyszeć podpowiedzi Ducha Świętego.

 Bezpośrednio przed Sakramentem Bierzmowania odbędą się trzydniowe dni skupienia dla rodziców bierzmowanych ze spowiedzią świętą

Czytaj dalej...