HomeParafiaHistoria Parafii Historia

Aktualności

         Rodzi się niekiedy pytanie dotyczące początków nie tylko michałowickiej, ale także każdej w ogóle parafii: jak to się dzieje, że w pewnym momencie dziejów grupie ludzi przestaje wystarczać to, co ma - stara parafia, oddalony kościół, utarte szlaki...Dlaczego decydują się „na swoje", którego jeszcze nie ma i trzeba to dopiero tworzyć za cenę nadludzkiego czasem wysiłku, wyrzeczeń, ofiarowywanych pieniędzy, które przecież przydałyby się gdzie indziej...Dlaczego w danej chwili ludzie wypowiadają słowa: parafię chcemy mieć swoją a kościół... zbudujemy!

Czytaj dalej...

         Dzieje składają się z wydarzeń: wśród nich są te ważniejsze, które stanowią momenty przełomowe, decydujące o kierunku i jakości historii, i te, które są zaledwie tłem - bez których jednak te pierwsze może w ogóle by nie zaistniały. Zostaną wydobyte jedne i drugie, tak jak zostały odnotowane przez kronikarza parafii, ukazując troskę i zaangażowanie konkretnych ludzi w życie wspólnoty parafialnej.

Czytaj dalej...

           Kościół zaprojektowany przez p. inż. arch. Murczyńskiego, a rozpracowany przez inż. B. Nowaka z Masłomiącej, zalicza się do kościołów stylu bazylikowego. Jest on budowlą nowoczesną i śmiałą w rozwiązaniach jak na czasy, w których powstawał. Cechuje się harmonią, która sprzyja skupieniu i nadaje przestrzeni wymiar miejsca świętego. Zaletą jego jest także funkcjonalność, wynikająca przede wszystkim z dobrej akustyki i dobrej widoczności ołtarza prawie z każdego miejsca kościoła.

Czytaj dalej...