HomeGrupy parafialneStowarzyszenie "NADZIEJA MICHAŁOWIC"

Aktualności

Informacje

 

1% dla Stowarzyszenia NADZIEJA MICHAŁOWIC

 
Nr KRS: 0000406338
 
Stowarzyszenie działa od 2011 roku, skupia się przede wszystkim na wspieraniu inicjatyw związanych
z dziećmi i seniorami mieszkającymi na terenie Gminy Michałowice.
 
Stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem m.in.:
 • półkolonii dla dzieci i młodzieży
 • spotkań mikołajkowych
 • spotkań dla seniorów
 • zbiórki żywności w ramach Banku Żywności.

 

Stowarzyszenie NADZIEJA MICHAŁOWIC jest jedyną organizacją Pożytku Publicznego w Gminie Michałowice.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i sympatyków Gminy Michałowice do wsparcia

Naszej Lokalnej Wspólnoty.

 
 
INFORMACJA O POWSTANIU STOWARZYSZENIA

 

 • „NADZIEJA MICHAŁOWIC”

  Dążąc do niesienia jak najszerszej pomocy ludziom potrzebującym oraz mając na uwadze zaspokajanie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, powstało w Michałowicach „Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic”.

  POWSTANIE STOWARZYSZENIA
  Z inicjatywą powołania takiego Stowarzyszenia wystąpili: Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski w Michałowicach, Ksiądz Władysław Dyrcz – Kanonik RM, Ksiądz Krystian Piwowarczyk oraz adw. Tomasz Nowak. Z udziałem zaangażowanej grupy parafian, w styczniu 2011 roku powstała 15 osobowa grupa członków założycieli. Został opracowany i przyjęty Statut Stowarzyszenia oraz wymagane dokumenty rejestracyjne.
  W grudniu 2011r Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000406338 i nabyło osobowość prawną. 
  Wybrany zastał Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
  Bogdan Trojański - Przewodniczący Zarządu
  Barbara Kolarska - Skarbnik
  Jolanta Kmita - Sekretarz

  Skład komisji rewizyjnej

  Czesław Miś - przewodniczący komisji 

  Zofia Tochowicz - Członek komisji

  Genowefa Pałka - Członek Komisji

  Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Michałowicach. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju.

  GŁÓWNY CEL DZIAŁANIA
  Celem działania Stowarzyszenia jest działalność charytatywna i humanitarna dla zaspokajania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. 

  ZADANIA I PLANY DZIAŁANIA
  W celu realizacji zadań statutowych, w obecnym planie działania Stowarzyszenia jest między innymi organizowanie działalności charytatywnej oraz świadczenie pomocy doraźnej potrzebującym, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w formie pracy społecznej i wolontariatu członków Stowarzyszenia i osób wspierających. 

  Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic nawiązało współpracę z Krajowym Bankiem Żywności celem przekazywania żywności dla potrzebujących (ponad 9 ton rozdanej żywności). Przyjęliśmy zasady uprawniające do pomocy podobne jak przy pomocy socjalnej. Pragniemy aby ta pomoc trafiła już w najbliższym czasie i w trudnym okresie zimowym do najbardziej potrzebujących wsparcia. 

  Stowarzyszenia już po raz drugi w okresie wakacyjnym zorganizowało dla dzieci półkolonie, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.